Samenvoeging van Ursulinenklooster en Landbouwhuis tot Ondernemersplein Limburg


 • Duurzaam Ondernemerschap

  Al jaren trekken LLTB, LWV en MKB Limburg samen op als gesprekspartner van provinciale en gemeentelijke overheden, politiek en samenleving als het gaat om de positionering van het Limburgse bedrijfsleven. In 2008 wordt deze samenwerking geformaliseerd in de Stichting Ondernemend Limburg. In 2010 besluiten KvK Limburg, LLTB, LWV en MKB Limburg tot huisvesting in het Landbouwhuis en het voormalige Ursulinenklooster. Nu verbouwing en restauratie zijn afgerond, is het startsein gegeven voor een mooie toekomst vol synergie en samenwerking.
 • Ondernemen op historische grond

  Op 15 juni 2012 werd het Ondernemersplein Limburg officieel geopend door Gouverneur Theo Bovens van de Provincie Limburg. Vanouds is een plein de plaats waar mensen bij elkaar komen om belangrijke, gezamenlijke zaken te bespreken: wat is er gaande en hoe gaan we verder? En dat is ook precies wat bij dit Ondernemersplein Limburg gebeurt: vertegenwoordigers van ondernemers verzamelen informatie, steken de koppen bij elkaar en komen tot plannen om het ondernemerschap te ondersteunen. Gezamenlijk.
 • Verbouwing

  Restauratie en herbestemming in minder dan een jaar vormen een fikse uitdaging. En dat was niet het enige. Er moest ook een synergie tot stand worden gebracht tussen twee rijksmonumenten die met de rug naar elkaar staan. Het Landbouwhuis aan de Wilhelminasingel en de Landbouwwinterschool met de ingang aan de Steegstraat. Ze stonden dus echt met de rug tegen elkaar. Het is precies die tussenruimte die van onder tot boven het warm kloppende centrum moest worden van de samenwerking tussen de gebruikers van de panden.
 • Andersdenkenden in de kou

  ‘Niet meer dan logisch’, luidt volgens De Limburger op 17 maart 1978 de reactie van de LLTB als wordt opgemerkt dat voor de ramen van het Landbouwhuis uitsluitend CDA-plakkaten hangen. Immers, algemeen secretaris Pierre Coenemans is CDA-kandidaat voor de verkiezingen van Provinciale Staten van 29 maart. Andersdenkenden boeren voelen zich in de kou gezet. De banden tussen de landbouworganisaties en de politiek zijn lange tijd buitengewoon sterk geweest. Al in 1901 maken zes van de veertien hoofdbestuursleden van de Limburgsche Landbouwbond deel uit van Provinciale Staten.
 • IJs en weder dienende

  Van heinde en verre komen de jongens dagelijks naar Roermond om de Landbouwinterschool te bezoeken. Doorgaans op de fiets. Bij aardig weer een mooie tocht, ofschoon niet altijd even comfortabel. Veel binnenwegen waar nu asfalt ligt, zijn dan nog verhard door grind en steenslag, zoals rond Helden. In de winter nemen de jongens de fiets op de nek en lopen een stuk. Als de Maas hoog staat, moeten de jongens uit Helden en omgeving vele kilometers omrijden. Menigeen trotseert het koude Maaswater en wordt nat tot op de knieën.
 • Leven ondergronds

  Als op donderdag 1 maart 1945 eenheden van het negende Amerikaanse leger Roermond binnentrekken, kruipt een handvol inwoners van de deels verwoeste stad enigzins lichtschuw uit ondergrondse holen. Grondig onderzocht is het nooit, maar er blijken her en der onder de binnenstad van Roermond onderaardse gangen te lopen. Sporen hiervan worden zichtbaar in een van de gewelfde kelders tijdens de restauratie van het voormalige Ursulinenklooster in 1979. Kelders, die volgens sommige bronnen nog van voor de stadsbrand van 1665 dateren.
 • Het Landbouwhuis

  In 1919 besluit de Vereniging voor Landbouwonderwijs een eigen, katholieke Landbouwwinterschool te beginnen. De Rijkslandbouwschool in Sittard immers mag dan sedert 1895 goed vaktechnisch onderwijs verzorgen, er is geen aandacht voor geestelijke vorming. Voor de huisvesting van de nieuwe Landbouwwinterschool koopt de LLTB het voormalige ursulinenklooster in Roermond.
 • Oorlog

  Als op 10 mei 1940 de Duitsers ons land binnenvallen, breken moeilijke tijden aan. De bezetter streeft een Landstand na en via de KNBTB wordt dit officieel. Diverse werkorganisaties van de LLTB maken zich los van de KNBTB en zetten hun werkzaamheden voort om zo de belangen van de Limburgse boeren te blijven behartigen. Half september 1941 vervoegt Quadvlieg zich bij het Landbouwhuis om de leiding over te nemen. Daarop staat LLTB-directeur Bemelmans op: ‘Waar jij komt, is mijn taak als directeur-secretaris en geestelijk adviseur ten einde.’ Hij pakt zijn hoed en jas en verlaat het Landbouwhuis. Ook het personeel van de LLTB neemt ontslag.
 • Landbouwwinterschool

  In 1919 besluit de Vereniging voor Landbouwonderwijs een eigen, katholieke Landbouwwinterschool te beginnen. De Rijkslandbouwschool in Sittard immers mag dan sedert 1895 goed vaktechnisch onderwijs verzorgen, er is geen aandacht voor geestelijke vorming. Voor de huisvesting van de nieuwe Landbouwwinterschool koopt de LLTB het voormalige ursulinenklooster in Roermond.
 • De landbouwcrisis

  Aan het eind van de jaren zeventig van de negentiende eeuw breekt in West-Europa een landbouwcrisis uit. Ook in onze provincie constateert de Maatschappij van Landbouw, een voorloper van de LLTB, ‘eene algemeene moedeloosheid’ onder de boeren. De crisis legt tevens het gebrek aan organisatie en kennis bloot. Om jonge boeren te kunnen onderwijzen besluit de regering tot de oprichting van een Rijkslandbouwwinterschool. ’s Winters, als er op de bedrijven minder werk te doen is, kunnen jonge boerenzoons een aantal dagen per week les volgen.
 • De ongelukkigen brand

  Negentien jaar nadat de ursulinen zich in Roermond hebben gevestigd, valt een groot deel van de stad ten prooi aan een vernietigende vuurzee. Het is zondag 31 mei 1665. Door een vreugdeschot uit een geweer gaat een huis in vlammen op en steekt omliggende woningen aan. Elfhonderd huizen, negen kerken en vijf kloosters gaan in vlammen op. Ook het ursulinenklooster aan de Steegstraat. De gouverneur van de Spaanse Nederlanden schenkt de stad 22 duizend gulden. Binnen vijf jaar zijn zevenhonderd huizen opnieuw gebouwd. Ook het Ursulinenklooster herrijst uit de as, groter en mooier dan ervoor.
 • Ter eeren Godts

  Het is geen licht programma, waaraan de ‘Jonghe dochters’ in de Steegstraat sinds 1646 worden onderworpen. De zusters Ursalinen komen speciaal vanuit Sittard naar Roermond om jonge meisjes te onderwijzen en op het katholieke pad te houden. Behalve Roermond, genieten ook meisjes uit Belgie, Duitsland, Engeland en Holland er hun opvoeding. De school telt interne en externe leerlingen en het onderwijs is gratis. De internen betalen echter wel kostgeld.
 • Ursula’s deugdzaamheid

  Het jaar is 238 na Christus. Of 452… Daar zijn de geleerden het niet helemaal over eens. Volgens de legende wordt Ursula, de dochter van een christelijke koning, door haar vader uitgehuwelijkt aan een heidense, Engelse vorstenzoon. Ze weigert te trouwen met een heiden en wil haar maagdelijkheid bewaren. Samen met lotgenoten slaat ze op de vlucht. Zij vaart de Noordzee over, zeilt de Rijn op naar Bazel en reist verder naar Rome. Op de terugreis valt de groep in Keulen in handen van de Hunnen. Omdat Ursula ook niet met hun leider wil trouwen, wordt ze samen met haar gevolg doorboord met pijlen.
+ -

 

ondernemersplein limburg boekimage

© 2024 Ondernemersplein Limburg

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.